Such Sjch Myrhedens Macho och Högfjällshundens Tingla

Nu är det tänkt att ska det bli lite mer engelskasettrar till våren 2018. Högfjällshundens Tingla ska paras med Such Sjch Myrhedens Macho. När det gäller Macho så behöver han ingen närmare presentation utan hans titlar talar sitt tydliga språk. Tingla har startat i Ukl och nu i Ökl där vi har haft ”stolpe ut två gånger. Men dom resultaten kommer nog.
Varför: Bra härstamning med inslag av fälthundar vilket borgar för en fortsatt bra reviering. Granit = bra mentalt! Kommer ur en bra kull. Macho är välmeriterad vidare så är Macho utställningschampion och därmed väldigt väl sammansatt.. Sedan är jag väl bevandrad i Lasse Tanos/Myrhedens hundar och gillar deras mentalitet och härliga jaktlusta.
Högfjällshundens Tingla har startat i unghundsklass och Ökl det har resulterat i följande priser än så länge. Tingla råkade ut för en jaktskada på svansen och fick en fraktur och blev tvingad att amputera svansen. Tyvärr så spolierade en hel del både jaktligt och prov mässigt pga skadan och rehab. Men vi kommer igen.
2×3:pris
1×2:pris
2x1pris med Hp
Tingla har varit på en utställning med kvalitetspriset: Very good.
Bra huvud, Välkroppad, Ngt rak överarm, Välvinklad bak, Rör sig bra, för dagen dåligt pälsar därav prisvalören.
EST Högfjällshundens Tingla SE51129/2014, äg & för Thomas Tängerfors, Sundsvall
Tingla jagar i bra till mycket bra fart och stil, stånd går villigt på utan resultat. I andra släpp går Tingla upp sig söksmässigt och revierar marken fint. Stånd tillsammans med partner, ripor lättar lite till sidan om Tingla och hon blir något oprecis men kan stoppas i flog och skott. Tilldelas idag 3 UKL.
EST Högfjällshundens Tingla SE51129/2014, äg & för Thomas Tängerfors, Sundsvall
Startar i mycket bra fart och stil där fågel stöts tillsammans med partner och Tingla tar efter en bit samt att det finns fler chanser på fågel i slutet av släppet. I andra släpp har vi synlig fågel framför oss i marken och Tingla tar samtidigt stånd med partner. När partnern på eget initiativ avancerar framåt väljer Tingla att släppa sitt stånd och komma till föraren. Precis framför oss drar hon an igen och tar ett lugnt stånd för synlig fågel. Hon reses på lite håll och är helt lugn i skott och flog. Medvindssöket kunde fått vara större och störs av små stopp.
3 ukl
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS TINGLA SE1129/2014, äg & för Thomas Tängerfors Thomas, Sundsvall
Tingla starter i flott stil, høyt hode og logrende hale, revierer i store slag med meget god bruk av vind og terreng, oppsøker biotopene. Stand,ordner opp selv, ingen ryper. Senere ny stand, reiser villig og presist enkeltrype, komplett rolig i oppflukt og skudd, utreder erfarent. Fortsetter dagen ut sitt glimrende søk i fin fart og utmerket kontakt med sin fører. 50 min.
Tildeles 1 hp Ukl
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS TINGLA SE1129/2014, äg & för Thomas Tängerfors,,Sundsvall
Tingla avsöker marken i utmärkt fart och stil, får med sig marken med utmärk marktäckning i god kontakt med sin förare. Tingla hittas i stånd som hon håller när partner kommer in i situationen utan att kunna se Tingla, fåglar lättar och Tingla kan stoppas. Fortsätter senare att söka som förut, ses i stånd bland björken,reser utan att jag kan observera något vilt, fågel lättar senare i omgångar i samma område, Tingla förhåller sig lugn. 3 släpp, 40 min
2 UKL
Fjällpokalen
Rangering efter första rundan: Azzo fågel med res, Tingla, Ripper, Casper, Wera, Doohan, Tassa, Killer, Boss, Hardy, Stepp, Heart, Nitro, Aya, Bruno, Diba
Tingla-Doohan
Tingla i mycket bra fart och stil i ett utmärkt format och mycket bra medvindsök. Doohan i mycket bra fart, stil och format i ett mycket bra medvindsök. Fattar stånd som han löser självmant.
Tingla över Doohan.
EST Högfjällshundens Tingla SE1129/2014 ägThomas Tängerfors Sundsvall
Tingla är en av partiets stjärnor! Genomsöker metodiskt marken som en gudinna i fjället. Stora fina slag, utmärkt reviering, utmärkt fart och stil!! I första rundan med medvind, stannar förarna upp och inväntar att hundarna skall springa iväg och hämta vind. Det gör dom med bravur, Tingla ses i stånd, fågel går när vi är inom lagom avstånd, hon provoceras av partnern till att ta en kort sväng men stoppa lugnt på signal. I andra släpp nytt stånd, avancerar i etapper mot fågeln och fäster skarpt stånd. Fågel går och hon är komplett lugn i flog o skott. I 4:e rundan, mycket tungt genomslag. Tingla finnes i stånd mot en barfläck. Reser villigt och precist ripa och är helt lugn i flog och skott!! 64 minuters fantastiskt reviering i fjället gav
1 hp UKL
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS TINGLA SE51129/2014, äg & för Thomas Tängerfors,
Tingla går i mycket bra fart och stil i god kontakt. Hittas i stånd där partner sekunderar. Avancerar villigt, men kan inte presentera fågel. I andra släppet går hon ner sig lite grann. I fjärde släppet hittas hon i stånd tillsammans med partner. Reser villigt och djärvt men situationen blir inte jaktbar då fåglarna går på för långt håll. Är lugn i flog. Fortsätter sitt fina sök under resten av dagen men kommer tyvärr inte för någon fler fågel. 60 min
0 ÖKL
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS TINGLA SE51129/2014, äg & för Thomas Tängerfors
Hon startar i mkt bra fart i utm stil, hon söker mkt bra i det tunga föret. Hon visar att hon kan sekunderar partnern. I det andra släpp söker hon stort i god kontakt med sin förare. Vi ser hon ställa sig en bit fram i terrängen. Jag ser ripan lätta och Tingla löser ståndet och stoppas av sin förare mkt bra. Men en stund senare kommer hon och partnern springande efter en ripa.
Så hon får utgå. 0 Pris ukl 2 släpp a 18 minuter FF